Europski socijalni fond – Odluka o financiranju za projekte usluge osobne asistencije

esf
Natječaj – strukturni fondovi
Strukturni fondovi
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Odluka o financiranju – MDOMSP

Dana 21. ožujka 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 2. Odluku o financiranju za narednu grupu projekata koji su uspješno prošli sve faze procesa dodjele u okviru otvorenog trajnog Poziva ”Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” UP.02.2.2.02. u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. u sklopu Europskog socijalnog fonda.

Sa ponosom možemo reći da se nalazimo na popisu projekata za koje je Ministarstvo odobrilo financiranje. Naš projekt asistencije se i dalje nastavlja pod imenom “Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama Slavonski Brod” pod kodnim brojem UP.02.2.2.02.0063 pod vodstvom naše predsjednice mr. sc. Mirjane Jakovčev.

Fokus projekta je na osobama s najtežim intelektualnim teškoćama koje u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog života i to od najjednostavnijih aktivnosti i zahtjeva kao što su kretanje, hranjenje, okretanje u krevetu, transfer krevet-kolica, obavljanja osnovih higijenskih potreba do aktivnosti socijalizacije i integracije. S obzirom na teške intelektualne teškoće, svima im je oduzeta radna sposobnost. Svemu tome značajno pridonosi i nepristupačnost izgradnje okoliša i nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednicu u kojoj još uvijek dominiraju predrasude, a ne rijetko dolazi i do diskriminacije osoba s invaliditetom. Pomagači su uglavnom ukućani, rođaci i prijatelji, ali potpora osobama se pruža u vrijeme koje je pogodno pomagačima. Stoga se osobe u pravilu zatvaruju u “sofisticirane samce”, rijetko izlaze, postaju depresivni ili imaju druge oblike neprimjerenog ponašanja (vikanje, bježanje, agresivnost i sl.) Posebni problemi javljaju se u ruralnim sredinama u kojima između ostalog nisu razvijene niti druge socijalne usluge, a stigmatizacija je još daleko veća osobama koje se kreću uz pomoć. Time im se onemogućavaju i osnovne usluge čak i za zdravstvenu zaštitu. Teškoće se multipliciraju zbog bolesti i starenja pomagača tako da kada ukućani nisu više u mogućnosti pomagati osobe su prinuđene otići u instituciju, koja nije njihov izbor, nego nužda i u kojoj gube samostalnost koju su imali, ali i svoju lokalnu zajednicu i okruženje.

Osobama s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji je od izrazito velike koristi pružanje usluge osobne asistencije što za njih znači znači 100% podrška u aktivnostima koje su u skladu s njihovim potrebama i željama. Realizacija projekta će pokazati da su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu svakodnevnog života. Također obitelji izražavaju zadovoljstvo jer su dobile sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne mogu, zajedno će prihvatiti prisutnost “treće” osobe u kući koja nije smetnja niti teret već pomagač cijeloj obitelji. Tim više što na taj način znaju da će osoba moći i dalje ostati u svom domu i lokalnoj zajednici. U mnogim slučajevima obitelji naglašavaju da imaju i nešto slobodnog vremena za sebe, te da su im se kvaliteta života i odnosi u obitelji poboljšali.

Ukupna vrijednost novosklopljenog Ugovora kojeg u potpunosti financira Europski socijalni fond je 1.355.870,62 kune, a razdoblje provedbe je od datuma potpisivanja Ugovora 29. ožujka 2017. godine  do 29. ožujka 2019. godine.

2._Odluka_o_financiranju_Regoč

kvadratiEuropski strukturni i investicijski fondovi

logo

Postani član!

Ispunite podatke a mi ćemo u najkraćem mogućem roku odgovoriti.

Kontakt informacije
Vaša poruka.