EU projekti

Partnerstvo u projektu SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag UP.04.2.1.11.0120

KORISNIK:

Udruga Eko Brezna

PARTNERI:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod – Partner 1

Učilište Moneo – Ustanova za obrazovanje odraslih – Partner 2

 

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 495.902,62 kn

Bespovratna sredstva EU: 421.517,23 kn

Državni proračun Republike Hrvatske: 74.385,39 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

21. OŽUJKA 2022. – 21. SRPNJA 2023.

 

CILJ PROJEKTA:

Unaprjeđeni stručni i upravljački kapaciteti lokalnih OCD-a na području Brodsko-posavske županije za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđenje kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA su organizacije civilnog društva  – korisnik i partner 1 u projektu (2)

KRAJNJI KORISNICI su organizacije civilnog društva s područja Brodsko-posavske županije (15), jedinica lokalne samouprave (1), volonteri (10)

 

REZULTATI PROJEKTA:

R1 – Osnaženi kapaciteti OCD-a u području financijskog upravljanja udrugom

R2 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za neposredan rad u područjima relevantnim za rad OCD-a – socijalno uključivanje, zapošljavanje, obrazovanje, informacijsko-komunikacijske vještine

R3 – Promocija volonterstva, podizanje svijesti o važnosti volontiranja, posebice za dobrobit ranjivih skupina u lokalnoj zajednici

R4 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za prepoznavanje potreba lokalne zajednice, osmišljavanje programskih aktivnosti koje će odgovarati na potrebe lokalne zajednice

R5 – Osnaženi kapaciteti Lokalnog info centra za udruge koji će znanja i vještine u okviru jačanja kapaciteta OCD-a u ovom projektu prenositi u druge male lokalne udruge kojima je potrebna podrška u radu i djelovanju

R6 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za unaprjeđenje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina

R7 Osnaženi kapaciteti OCD-a za korištenje alata za uspostavu online poslovanja i rada na daljinu

R8 Unaprjeđenje informatičke kompetencije predstavnika OCD-a Korisnika i  Partnera 1

 

AKTIVNOSTI:

PE1 Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

 • VERIFICIRANI PROGRAM „FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI MENADŽER”
 • EDUKACIJA ZA KRIZNO UPRAVLJANJE, KRIZNO VOLONTIRANJE I DIGITALNE KOMPETENCIJE
 • MEDIJACIJA – OSNOVNI TRENING ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
 • EDUKACIJA INKLUZIVNA ORGANIZACIJA
 • EDUKATIVNA RADIONICA ZA JAČANJE KAPACITETA OCD-A
 • EDUKACIJA SPOT&SUPPORT TRENING O MENTALNOJ HIGIJENI I PSIHOSOCIJALNOJ  PODRŠCI
 • INFO DANI U LOKALNOM INFO CENTRU ZA UDRUGE (5 INFO DANA)
 • VOLONTERSKE AKCIJE  – „VRTLARITI JE LAKO, DOĐI POKAZAT ĆU TI KAKO”, „PLODOVI NAŠEG VRTA”, „NAŠ OSMIJEH ZA BOŽIĆ” (8 VOLONTERSKIH AKCIJA)

PE2 Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanje udruga kao poslodavca u kriznim situacijama

 • MENTORSKI PROGRAM ZA PRILAGODBU OCD-A KAO POSLODAVCA ZA ONLINE POSLOVANJE I ORGANIZIRANJE RADA NA DALJINU (UKLJUČUJUĆI EDUKACIJE I OSNAŽIVANJE SLABIJE INFORMATIČKI PISMENIH KORISNIKA ZA ONLINE POSLOVANJE I USPOSTAVU HOME OFFICE-A)

PE V Promidžba i vidljivost

PE PM Upravljanje projektom i administracija

 

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2)

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi Regoč – faza III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0048

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0048 od 16. rujna 2022. godine te na temelju članka 42. Statuta Udruge Regoč predsjednica donosi odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi Regoč – faza III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0048.

Odluka Povjerenstvo

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi Regoč – faza III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0048

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0048 od 16. rujna 2022. godine Udruga Regoč objavljuje
JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu:
“Zaželi Regoč – faza III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0048, kroz Poziv “Zaželi Program zapošljavanja žena – faza III”

Kandidati koje se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Udruga Regoč, Mikrorajon 13, 35000 Slavonski Brod, putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 13. listopada 2022. godine

1. Javni poziv

2. Obrazac prijave

3. Izjava o obrazovanju

4. Izjava suglasnosti za osobne podatke

PRIHVAĆEN PRIJEDLOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.

S veseljem vas obavještavamo da je na 143. sjednici Vlade RH održanoj u četvrtak 25. kolovoza 2022., između ostaloga, prihvaćen  prijedlog Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. vrijedan više od 1,9 milijardi eura (1.933.570.912 EUR) koji će se financirati u okviru Europskog socijalnog fonda plus.

Prihvaćanjem prijedloga Programa te nakon odobrenja Europske komisije, ostvarit će se preduvjeti za korištenje sredstava EU fondova.

Provedbom Programa izravno će se pridonijeti ostvarivanju nacionalnih ciljeva Akcijskog plana za provedbu Europskog stupa socijalnih prava do 2030., a koji se odnose na povećanje stope zaposlenosti na 75 posto, povećanje sudjelovanja u cjeloživotnom učenju na 55 posto i smanjenje stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti na 15 posto.

Provedbom Programa ulagat će se, između ostaloga u inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja; obrazovanje i cjeloživotno učenje; socijalno uključivanje; zdravstvo; zapošljavanje mladih; socijalne inovacije.

Nama je ovo uljepšalo dan jer znači da nam se bliže mogućnosti za neke nove projekte I nove aktivnosti u našoj Udruzi, pa se nadamo da će se I vama svidjeti ove vijesti!

Projekti u 2021. godini

 1. “Kroz aktivnosti poludnevnog boravka samostalniji i uključeni u zajednicu II“, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike: – 280.000,00 HRK/godini, trogodišnji program od 1.6.2020. – 31.5.2023.
 2. Grad Slavonski Brod – Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2021. godinu koji su od interesa za opće dobro – 4.000,00 HRK, 1.1.2021. – 31.12.2021.
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Javni rad – Program “Radom za zajednicu i sebe – 180.495,54 HRK, 12.5.2021. – 12.11.2021.
 4. “Zaželi-Regoč”, UP.02.1.1.13.0168, u sklopu “Zaželi -– program za zapošljavanje žena-faza II , Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji I socijalne politike Europski socijalni fond – 650.060,00 HRK – 3.7.2020. – 3.1.2022.
 5. Moj prijatelj u zajednici, UP.02.2.2.06.0258, Širenje mreže socijalnih usluga – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Europski socijalni fond, Ukupna vrijednost projekta: 1.498.062,50 HRK – 27.4.2020. – 27.10.2021.
 6. Nije problem – svi u Regoč!, UP.02.2.2.15.0048, MROSP, Europski socijalni fond, Vrijednost projekta:1.996.400,00 HRK, Razdoblje provedbe: 19.ožujak 2021. – 19.ožujka 2023.
 7. „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama i invaliditetom Slavonski Brod“ – UP.02.2.2.09.0067, Ministarstvo demografije, Europski socijalni fond, 2.495.675,41 kn, 26.11.2018. – 26.4.2021. godine
 8. Osobni asistenti Regoč- faza III, UP.02.2.2.14.0009, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Europski socijalni fond, 1.999.957,77 kn, 8.1.2021. – 8.9.2022. godine
 9. Jak kao Regoč II – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva –  Institucionalna podrška – 206.150,00 HRK – 1.1.2021. – 31.12.2021. godine
 10. Unaprjeđenje kompetencija koje doprinose trajnoj socijalnoj uključenosti, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Europski socijalni fond, 1.043.388,50 HRK, Nositelj: Udruga Kamenčići – 11.1.2019. 11.1.2021. godine
 11. Osnaženi roditelji= sretna obitelj II – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 95.000,00 kn, 1.6.2020. – 31.5.2021. godine
 12. Osnaženi roditelji= sretna obitelj III – Središnji državni ured za demografiju i mlade – 50.000,00 HRK – 1.9.2021. – 31.8.2022. godine
 13. Brodskoposavska županija – 5.000,00 kn, 1.1.2021. – 31.12.2021.godine
 14. Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Europski socijalni fond, Nositelj: Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, 527.177,12 HRK, 12.01.2021. – 12.09.2022. godine
 15. “Ruralne vještine za ranjive skupine” – UP.01.3.1.01.0067, LEDI III, Europski socijalni fond, 885.384,93 HRK, 26.3.2019. – 26.3.2021. godine

Projekti u 2021. godini

 1. “Kroz aktivnosti poludnevnog boravka samostalniji i uključeni u zajednicu II“, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike: – 280.000,00 HRK/godini, trogodišnji program od 1.6.2020. – 31.5.2023.
 2. Grad Slavonski Brod – Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2021. godinu koji su od interesa za opće dobro – 4.000,00 HRK, 1.1.2021. – 31.12.2021.
 3. Hrvatski zavod za zapošljavanje – Javni rad – Program “Radom za zajednicu i sebe – 180.495,54 HRK, 12.5.2021. – 12.11.2021.
 4. “Zaželi-Regoč”, UP.02.1.1.13.0168, u sklopu “Zaželi -– program za zapošljavanje žena-faza II , Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji I socijalne politike Europski socijalni fond – 650.060,00 HRK – 3.7.2020. – 3.1.2022.
 5. Moj prijatelj u zajednici, UP.02.2.2.06.0258, Širenje mreže socijalnih usluga – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Europski socijalni fond, Ukupna vrijednost projekta: 1.498.062,50 HRK – 27.4.2020. – 27.10.2021.
 6. Nije problem – svi u Regoč!, UP.02.2.2.15.0048, MROSP, Europski socijalni fond, Vrijednost projekta:1.996.400,00 HRK, Razdoblje provedbe: 19.ožujak 2021. – 19.ožujka 2023.
 7. „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama i invaliditetom Slavonski Brod“ – UP.02.2.2.09.0067, Ministarstvo demografije, Europski socijalni fond, 2.495.675,41 kn, 26.11.2018. – 26.4.2021. godine
 8. Osobni asistenti Regoč- faza III, UP.02.2.2.14.0009, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Europski socijalni fond, 1.999.957,77 kn, 8.1.2021. – 8.9.2022. godine
 9. Jak kao Regoč II – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva –  Institucionalna podrška – 206.150,00 HRK – 1.1.2021. – 31.12.2021. godine
 10. Unaprjeđenje kompetencija koje doprinose trajnoj socijalnoj uključenosti, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Europski socijalni fond, 1.043.388,50 HRK, Nositelj: Udruga Kamenčići – 11.1.2019. 11.1.2021. godine
 11. Osnaženi roditelji= sretna obitelj II – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 95.000,00 kn, 1.6.2020. – 31.5.2021. godine
 12. Osnaženi roditelji= sretna obitelj III – Središnji državni ured za demografiju i mlade – 50.000,00 HRK – 1.9.2021. – 31.8.2022. godine
 13. Brodskoposavska županija – 5.000,00 kn, 1.1.2021. – 31.12.2021.godine
 14. Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim teškoćama, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Europski socijalni fond, Nositelj: Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, 527.177,12 HRK, 12.01.2021. – 12.09.2022. godine
 15. “Ruralne vještine za ranjive skupine” – UP.01.3.1.01.0067, LEDI III, Europski socijalni fond, 885.384,93 HRK, 26.3.2019. – 26.3.2021. godine

Projekt “Vidim, čujem, osjećam umjetnost”

U sklopu projekta “Vidim, čujem, osjećam umjetnost”- programi socijalnog uključivanja u Slavonskom Brodu za osobe s invaliditetom kroz prilagođene kulturne sadržaje, koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, korisnici Udruge Regoč uključeni su u projektne aktivnosti zajedno sa dr.sc. Mario Kovač, hrvatskim kazališnim i filmskim redateljem te Branko Banković, plesačem, producentom te plesnim pedagogom. Ovaj projekt nastoji stvoriti plodno tlo za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom u kulturne i umjetničke sadržaje pružajući im ljepotu slikarskih djela, doživljaj likovne umjetnosti, spektar boja, poeziju na znakovnom jeziku i fizičku interpretativnost. Projektne aktivnosti provode se u Galeriji Ružić.