Partnerstvo u projektu SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag UP.04.2.1.11.0120

KORISNIK:

Udruga Eko Brezna

PARTNERI:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod – Partner 1

Učilište Moneo – Ustanova za obrazovanje odraslih – Partner 2

 

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 495.902,62 kn

Bespovratna sredstva EU: 421.517,23 kn

Državni proračun Republike Hrvatske: 74.385,39 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

21. OŽUJKA 2022. – 21. SRPNJA 2023.

 

CILJ PROJEKTA:

Unaprjeđeni stručni i upravljački kapaciteti lokalnih OCD-a na području Brodsko-posavske županije za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđenje kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA su organizacije civilnog društva  – korisnik i partner 1 u projektu (2)

KRAJNJI KORISNICI su organizacije civilnog društva s područja Brodsko-posavske županije (15), jedinica lokalne samouprave (1), volonteri (10)

 

REZULTATI PROJEKTA:

R1 – Osnaženi kapaciteti OCD-a u području financijskog upravljanja udrugom

R2 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za neposredan rad u područjima relevantnim za rad OCD-a – socijalno uključivanje, zapošljavanje, obrazovanje, informacijsko-komunikacijske vještine

R3 – Promocija volonterstva, podizanje svijesti o važnosti volontiranja, posebice za dobrobit ranjivih skupina u lokalnoj zajednici

R4 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za prepoznavanje potreba lokalne zajednice, osmišljavanje programskih aktivnosti koje će odgovarati na potrebe lokalne zajednice

R5 – Osnaženi kapaciteti Lokalnog info centra za udruge koji će znanja i vještine u okviru jačanja kapaciteta OCD-a u ovom projektu prenositi u druge male lokalne udruge kojima je potrebna podrška u radu i djelovanju

R6 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za unaprjeđenje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina

R7 Osnaženi kapaciteti OCD-a za korištenje alata za uspostavu online poslovanja i rada na daljinu

R8 Unaprjeđenje informatičke kompetencije predstavnika OCD-a Korisnika i  Partnera 1

 

AKTIVNOSTI:

PE1 Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

  • VERIFICIRANI PROGRAM „FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI MENADŽER”
  • EDUKACIJA ZA KRIZNO UPRAVLJANJE, KRIZNO VOLONTIRANJE I DIGITALNE KOMPETENCIJE
  • MEDIJACIJA – OSNOVNI TRENING ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
  • EDUKACIJA INKLUZIVNA ORGANIZACIJA
  • EDUKATIVNA RADIONICA ZA JAČANJE KAPACITETA OCD-A
  • EDUKACIJA SPOT&SUPPORT TRENING O MENTALNOJ HIGIJENI I PSIHOSOCIJALNOJ  PODRŠCI
  • INFO DANI U LOKALNOM INFO CENTRU ZA UDRUGE (5 INFO DANA)
  • VOLONTERSKE AKCIJE  – „VRTLARITI JE LAKO, DOĐI POKAZAT ĆU TI KAKO”, „PLODOVI NAŠEG VRTA”, „NAŠ OSMIJEH ZA BOŽIĆ” (8 VOLONTERSKIH AKCIJA)

PE2 Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanje udruga kao poslodavca u kriznim situacijama

  • MENTORSKI PROGRAM ZA PRILAGODBU OCD-A KAO POSLODAVCA ZA ONLINE POSLOVANJE I ORGANIZIRANJE RADA NA DALJINU (UKLJUČUJUĆI EDUKACIJE I OSNAŽIVANJE SLABIJE INFORMATIČKI PISMENIH KORISNIKA ZA ONLINE POSLOVANJE I USPOSTAVU HOME OFFICE-A)

PE V Promidžba i vidljivost

PE PM Upravljanje projektom i administracija

 

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2)

 

Postani član!

Ispunite podatke a mi ćemo u najkraćem mogućem roku odgovoriti.

Kontakt informacije
Vaša poruka.